Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hiệp thông tháng 11/2021

Hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện và chia sẻ những mối bận tâm trên hành trình đức tin như nối kết với Thiên Chúa và xây dựng tình hiệp nhất với nhau trong gia đình Giáo phận.
 
HIỆP THÔNG THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN
1. Ý nguyện:
Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Những người đang đau khổ vì trầm cảm.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người bị trầm cảm hoặc bị nhiều áp lực trong cuộc sống, xin cho họ được nâng đỡ và tìm được bình an, tìm lại cuộc sống vui tươi.
 
Ý cầu nguyện của Giáo Phận:   
Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục
 Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Giáo Hội đã hết lòng kính nhớ và dâng lời cầu nguyện cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để những người đã qua đời được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc làm có ý nghĩa lành thánh (2Mcb 12,45). Hãy dâng lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu môt sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLGHCG số 1030) và “Chúng ta hãy cứu giúp họ và hãy tưởng nhớ đến họ. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hy sinh của cha họ, tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng những của lễ chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không mang lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi và dâng những lời kinh nguyện cầu cho họ”. (GLGHCG số 1032).
 
 
2. Cùng nhau học Giáo lý
 
Chúa Nhật XXXII Thường Niên.
Ca Vịnh Tuần IV
1V 17:10-16; Dt 9:24-28; Mc 12:38-44
-Xứ My Sơn và xứ Phú Tảo chầu Mình Thánh thay Giáo Phận.       

193. Hỏi:  Đời sống thánh hiến đóng góp gì cho sứ vụ của Hội thánh?
Thưa: Đời sống thánh hiến dự phần vào sứ vụ của Hội thánh, bằng việc tự hiến trọn vẹn cho Đức Kitô và các anh em của Người, khi làm chứng cho niềm hy vọng về Nước Trời. 
194. Hỏi: “Các thánh thông công” có ý nghĩa gì?
Thưa: Câu nói “Các thánh thông công” trước hết nói lên sự tham dự chung của tất cả các thành phần Hội thánh vào những thực tại thánh (sancta):  đức tin, các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, các đặc sủng và những ân huệ thiêng liêng khác. Cội nguồn của sự hiệp thông là đức ái “không tìm tư lợi” (1 Cr 13,5), nhưng thúc đẩy các tín hữu đặt “mọi sự là của chung” (Cv 4,32), kể cả của cải vật chất của họ, nhằm phục vụ những người nghèo khổ hơn.
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
 
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên.
Ca Vịnh Tuần I
Đn 12:1-3; Dt 10:11-14.18; Mc 13:24-32
-Xứ Mạn Nhuế và xứ An Toàn chầu Mình Thánh thay Giáo Phận.

195. Hỏi: Câu nói “Các thánh thông công” còn mang ý nghĩa nào khác nữa?
Thưa: Câu này còn nói lên sự hiệp thông giữa những người thánh (sancti), nghĩa là những ai, nhờ ân sủng, được kết hợp với Đức Kitô chịu chết và sống lại. Một số còn lữ hành trên trần gian; một số khác, đã rời bỏ đời này, hiện đang được thanh luyện, và cũng được trợ giúp bằng lời cầu nguyện của chúng ta; sau hết, một số khác nữa, đã được hưởng vinh quang Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta. Tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô, là Hội thánh, để ca ngợi và tôn vinh Chúa Ba Ngôi. 
196. Hỏi: Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc là Mẹ Hội Thánh theo nghĩa nào?
Thưa: Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc là Mẹ Hội thánh trong trật tự ân sủng bởi vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đầu của Thân Thể Người là Hội thánh. Khi sắp chết trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trối Đức Maria làm mẹ của môn đệ Người bằng những lời này: “Đây là mẹ của anh” (Ga 19,27). 
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
 
Chúa Nhật. LỄ CHÚA KI-TÔ VUA VŨ TRỤ. LỄ TRỌNG.
(Chúa Nhật XXXIV Thường Niên)
Ca Vịnh Tuần II
Đn 7:13-14; Kh 1:5-8; Ga 18:33-37
- Lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ. Lễ Nhớ.
-Xứ Kim Côn xứ Ba Đông và xứ Hà Khẩu chầu Mình Thánh thay Giáo Phận.
 
Hôm nay, khi chầu Mình Thánh Chúa, đọc Kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa Giê-su. Những gia đình đã tôn nhận Chúa Giê-su làm Vua dâng lại gia đình cho Chúa, trung thành với Chúa, nên thánh thiện xứng đáng là con Chúa.
 
197. Hỏi: Đức Maria trợ giúp Hội thánh như thế nào?
Thưa: Sau khi Con mình về trời, Đức Maria đã giúp đỡ Hội thánh lúc khởi đầu bằng lời cầu nguyện, và cả sau khi đã được lên trời, Mẹ vẫn tiếp tục chuyển cầu cho con cái mình, vẫn là mẫu gương cho mọi người về đức tin và đức ái, tạo ảnh hưởng cứu độ trên họ, ảnh hưởng này xuất phát từ sự dư đầy các công nghiệp của Đức Kitô. Các tín hữu nhìn Mẹ như nguyên ảnh và sự tham dự trước vào cuộc phục sinh đang chờ đón họ; họ kêu cầu Mẹ dưới các tước hiệu là Trạng sư, Đấng phù trợ, Đấng bảo trợ và Đấng trung gian.
198. Hỏi: Đức Trinh Nữ rất thánh được tôn kính như thế nào?
Thưa: Mẹ được sùng kính cách đặc biệt, nhưng khác hẳn với việc tôn thờ chỉ dành riêng cho Ba Ngôi cực thánh. Việc sùng kính đặc biệt này được diễn tả một cách độc đáo trong các ngày lễ phụng vụ dành kính Mẹ Thiên Chúa cũng như trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ, như kinh Mân Côi, được xem là bản tóm lược toàn bộ Tin Mừng.
(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).
 
(Trích Lịch Công Giáo Giáo Phận Hải Phòng năm 2021)