Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Chương trình Mục vụ tháng 5/2021 (Cập nhật 02/5)

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả chương trình mục vụ của Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận, và một số sự kiện của Giáo phận diễn ra trong tháng 5 năm 2021.
---o0o---
 Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
3/5 Hai Khánh thành nhà thờ Bình Giang
(Mặc Cầu)
9h30
         
10/5 Hai Thường huấn linh mục Trung tâm Mục vụ Giáo phận  
11/5 Ba Lễ giỗ cha già Hiếu Xuân Hòa 9h30
19/5 Thánh lễ ban bí tích Thêm sức Hà Lai 18h00
20/5 Năm Thánh lễ ban bí tích Thêm sức Xuân Ninh
Trà Cổ
9h30
16h30
21/5 Sáu Thăm và dâng lễ Ninh Dương 5h30
 
  Tòa Giám mục Hải Phòng