Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo của Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo phận

111

Giáo Phận Hải Phòng
Ban Mục Vụ Giới Trẻ
 
 
THÔNG BÁO CỦA BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ
 
 
Trọng kính quý Cha,
Thưa các Bạn trẻ,
 
Để thực hiện chương trình Mục vụ của Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng, hoà nhịp sống trong đường hướng Giáo hội Hiệp hành: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ, Ban mục vụ giới trẻ Giáo phận sẽ tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ dành cho giới trẻ nội thành Giáo hạt Hải Dương.

Thời gian: Tối Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Giáo xứ Tân Kim, số 36 phố Tân Kim, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương.

Đặc biệt, trong ngày gặp gỡ này còn có sự hiện diện của Linh mục Ca sĩ Nguyễn Sang và quý anh chị em Ca sĩ Công Giáo.

Vậy Ban mục vụ giới trẻ trân trọng kính mời quý Cha và các bạn trẻ cùng về tham dự thánh lễ và ngày gặp mặt trên.

Nguyện xin Chúa Giê-su là Thầy của các bạn trẻ chúc lành cho tất cả chúng ta!
 
                                                                                  Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2022
 
T/M Ban Mục Vụ Giới Trẻ
Phêrô Đoàn Văn Khải
     Linh mục Đặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận
 
 
 
 Chương trình chi tiết
 
  • 19g30: Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho giới trẻ​
  • 20g30: Chương trình Đêm Thánh Ca
+ Khai mạc
+ Trình diễn Thánh Ca phần I
+ Thuyết trình đề tài: Cha Đặc trách giới trẻ Giáo phận
+ Trình diễn Thánh Ca phần II
+ Kết thúc