Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Rượu mới đổ vào bầu da mới (Thứ Bảy tuần XIII Tn;Mt 9,14-17)

Giải thích cho thái độ cũng như nếp sống hằng ngày của mình và các môn đệ, Chúa Giêsu nhắc đến tiệc cưới. Đó là hình ảnh của thời Thiên Sai mà các ngôn sứ loan báo.
 Khi Đấng Cứu Thế đến, cả trần gian thành một tiệc cưới vĩ đại. Thiên Chúa sẽ “cưới” dân Người. Chúa Giêsu nhận mình là chàng rể trong tiệc cưới ấy, vì thế nếp sống của Người phản ánh niềm vui hân hoan của lễ cưới. Tin Mừng cứu độ mà Chúa công bố phải là rượu mới, là tin vui tin mừng cho những kẻ tin, nên họ phải có tinh thần của Tin Mừng, khác nào như bầu da mới, để giữ được cả hai. Đó là ý nghĩa của câu: rượu mới thì đổ vào bầu da mới. Có lẽ Đức Thánh Cha Phanxicô là người thấm nhuần tinh thần này của Tin Mừng, nên ngài thường nhấn mạnh đến niềm vui trong đời sống của người tín hữu.

Sống hết mình trong giây phút hiện tại một cách vui tươi, ngay cả khi gặp những điều không được như ý muốn, là dấu chỉ một người Kitô hữu trưởng thành và có khả năng chiếu dãi niềm vui Đức Tin cho những người xung quanh, làm cho Tin Mừng của Chúa trở nên hấp dẫn đối với mọi người.
 
Lm.Giuse Nguyễn Văn Thông