Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


TRỰC TUYẾN: 17g00 Ngắm 5 Sự Thương khó và 18g00 Chầu Thánh Thể - thứ Ba Tuần Thánh, ngày 7/4/2020

  

BTT GP thực hiện