Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


[Trực tiếp]: Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa lúc 18h30 ngày 6/6/2021

Thánh lễ trực tuyến kính Mình và Máu Thánh Chúa tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 18h30 ngày 6/6/2021.
Ban TTGP thực hiện