Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thánh lễ trực tuyến: Chiều Thứ Hai tuần V Mùa Chay, lúc 18g00 ngày 30/03/2020

Tại Nhà thờ Chính Tòa