Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ trực tuyến: 6h00 thứ Tư tuần V Mùa Chay, ngày 01/4/2020

Tại Nhà thờ Chính Tòa