Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: 6g00 thứ Tư Tuần Thánh, ngày 8/4/2020

Ban TTGP thực hiện