Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đừng phạm tội nữa (Thứ Ba tuần IV Mùa Chay)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,1-3a.5-16)
Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.
Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.
Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.
Ðó là lời Chúa. 
 
Suy niệm
Người Do Thái quan niệm bệnh tật là hậu quả của tội lỗi, chẳng thế mà khi gặp anh mù từ lúc mới sinh, các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu: ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? (x. Ga 9,2). Quan niệm này không hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp, nhưng chắc chắn có mối liên hệ giữa tội lỗi và bệnh tật. Ngày nay chúng ta đang chứng kiến những bệnh tật mang tính thời đại xuất phát từ tội lỗi của thời đại. Chính vì thế, sau khi chữa lành cho người mắc bệnh đã ba mươi tám năm, Chúa dạy người ấy: đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! Đối với người này, đừng phạm tội nữa nghĩa là đừng tin vào những điều nhảm nhí nữa. Anh ta đã tìm đến một ngôi đền ngoại giáo để mong được khỏi bệnh, nhưng tất cả chỉ là sự thất vọng. Chẳng có ai giúp anh. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu chữa và chính Người đã đi tìm và giải thoát anh khỏi bệnh hoạn tật nguyền. Cũng vì thế mà đừng phạm tội nữa đối với anh cũng có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu.
Sám hối của Mùa Chay là gì nếu không phải là lệnh Chúa truyền cho mỗi người chúng ta: đừng phạm tội nữa. Đồng thời chúng ta phải biết chắc chắn và rõ ràng đừng phạm tội nữa đối với từng người là những gì cụ thể trong Mùa Chay này.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông