Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Gioakim Nguyễn Đình Tịnh

Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn tân linh mục Gioakim Nguyễn Đình Tịnh tại nhà thờ giáo xứ Đại Lộ ngày 23 tháng 3 năm 2023
Một số hình ảnh trong ngày lễ
 
img 9924
img 9963
 
img 9982
 
img 0019
 
img 0027
 
img 0039
 
img 0033
 
img 0044
 
img 0064
 
img 0076
 
img 0105
 
img 0125
 
img 0149
 
liem8006
 
img 9911
 
img 9795