Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Thánh lễ giỗ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương

Vào 9 giờ 00 sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Giám quản Tông tòa Giáo phận - đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương nhân ngày giỗ lần thứ 23. Dưới đây là các hình ảnh của Thánh lễ.
DSC 2643 copy
DSC 2646 copy
DSC 2649 copy
DSC 2650 copy
DSC 2651 copy
DSC 2653 copy
DSC 2654 copy
DSC 2656 copy
DSC 2663 copy
DSC 2665 copy
DSC 2667 copy
DSC 2672 copy
DSC 2670 copy
DSC 2671 copy
DSC 2673 copy
Hình ảnh: Jos Tuy