Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh Ngày Thường huấn HDMVGX Trang Quan - Đồng Giới, quý IV năm 2021-2022

Sáng thứ Năm, ngày 13/1/2022, dưới sự hướng dẫn của Cha xứ Giuse Vũ Văn Khương, Hội đồng mục vụ (HĐMV) liên xứ Trang Quan – Đồng Giới đã có buổi tổng kết năm mục vụ 2021 – 2022 tại nhà thờ Quỳnh Hoàng, là họ lẻ của giáo xứ. Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của ngày Thường huấn và Tổng kết.
Phần I : Hình ảnh Thường huấn

z3109707937461 a1508ba8a315a5157a880fa39ce1dfd3
z3109708092004 580929f7b8780447f3c219c6830d275d
z3109708006675 cc2d84d0165f81c37229a3cee700cdc8
z3109707937667 546eaa0f4f9b5f6d9243f46a0f002cff
z3109707362383 6e737a2dc5eb0d67fbdc05b2b9029be2
z3109707362389 bb075cacd97cbf9041877ceb6f6b3be3
z3109707999582 0125f9f55320b2dec52e9900bb197c06
z3109707937450 82dcd3a4d67415875e0a04594cd69222
z3109708006679 b98246cc68b0c2bc81cb06816209fbc0
z3109707937670 965654754df47ae82a4d075f41d97f63
z3109708075705 5a8ab176df7cbd324f4f76ce0eca930b
z3109708006713 46d77fe576232f1fe960ea127c57e03b


Phần II : Hình ảnh Thánh lễ tạ ơn

z3109708593427 45421d80148c1efb8e76f5cfaffb11f1
z3109853982986 6e98efdf1c9f8a2683f89bfe805b1aa9

z3109708641440 7efd18c740d9b568e2398d3f72942c81
z3109708840172 66a717eddeda9f576d2809e7dd63be50
z3109708641366 89da63a6e2cca520ef63b7733907f5d3
z3109708673679 dea972a8fef08eef6bdda2cd6bfb5b57
z3109708626663 be09993464bdf5dbc25007c42af32e5f

Tác giả bài viết: Đaminh Nguyễn Quang Vinh