Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu lúc 18h30 ngày 13/6/2021

Thánh lễ trực tuyến lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 18h30 ngày 13/6/2021.
Ban TTGP thực hiện