Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống lúc 18h30 ngày 22/5/2021

Thánh lễ trực tuyến kính Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 18h30 thứ Bảy ngày 22/5/2021.
 Ban TTGP thực hiện