Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp: Thánh lễ Chúa nhật XV Thường niên B lúc 6h30 ngày 11/7/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật XV mùa Thương niên năm B tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 6h30 ngày 11/7/2021.
Ban TTGP thực hiện