Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật VII Phục sinh lúc 06h30 ngày 16/5/2021

Trực tiếp thánh lễ Chúa nhật VII Phục sinh năm B tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 06h30 ngày 16/5/2021.
Ban TTGP thực hiện