Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa nhật VI Phục sinh lúc 6h30 ngày 9/5/2021

Thánh lễ trực tuyến Chúa nhật VI Phục sinh tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 06h30 ngày 9/5/2021.
Ban TTGP thực hiện