Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Ba Ngôi lúc 6h30 ngày 30/5/2021

Trực tuyến Thánh lễ Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, lúc 6h30 ngày 30/5/2021.
Ban TTGP thực hiện