Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lời chúc mừng của Đức cha Chủ tịch HDGM VN trong Thánh lễ Khai mạc sứ vụ của Đức cha Vinh Sơn