Danh sách ủng hộ đề án của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Thương quá Sài Gòn ơi!”

Thứ sáu - 06/08/2021 18:15      Số lượt xem: 3219

Với tâm tình “Thương quá Sài Gòn ơi!”, trong những ngày vừa qua, Ban Caritas Giáo phận đã nhận được sự chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm. Tổng số tiền quyên góp từ khi phát động chiến dịch, ngày 13/7, cho đến nay, ngày 06/8, là 1.151.653.000 đồng. Dưới đây là danh sách ủng hộ của Toà Giám mục, giáo xứ, dòng tu, hội đoàn và cá nhân, như sau:

Với tâm tình “Thương quá Sài Gòn ơi!”, trong những ngày vừa qua, Ban Caritas Giáo phận đã nhận được sự chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm. Tổng số tiền quyên góp từ khi phát động chiến dịch, ngày 13/7, cho đến nay, ngày 06/8, là 1.151.653.000 đồng. Dưới đây là danh sách ủng hộ của Toà Giám mục, giáo xứ, dòng tu, hội đoàn và cá nhân, như sau:
 
I. Toà Giám mục và các giáo xứ
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền (VNĐ) Ngày  
1 Toà Giám mục 46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng 300.000.000 14/7/2021  
2 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Lãm Hà 30.000.000 Lần1: 14/7/2021
Lần 2: 27/7/2021
 
3 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Nhân Nghĩa 10.000.000 Lần 1: 15/7/2021
Lần 2: 19/7/2021
 
4 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Ninh 3.000.000 15/7/2021  
5 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ An Quý 5.000.000 18/7/2021  
6 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Yên Trì, Sông Khoai 14.000.000 19/7/2021  
7 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Mạn Nhuế 3.000.000 19/7/2021  
8 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ An Tân 60.000.000 20/7/2021  
9 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Mạo Khê 5.000.000 23/7/2021  
10 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Đông Lâm 3.000.000 26/7/2021  
11 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Xuân Hòa 20.000.000 26/7/2021  
12 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Trang Quan 15.000.000 Lần 1: 26/7/2021
Lần 2: 05/8/2021
 
13 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Đồng Giá 5.000.000 26/7/2021  
14 Cha xứ và cộng đoàn Giáo họ Thất Tinh (Giáo xứ Trạp Khê) 9.385.000 26/7/2021  
15 Cha xứ và cộng đoàn Họ nhà xứ Chạp Khê 5.677.000 26/7/2021  
16 Cha xứ và cộng đoàn Giáo họ Phương Nam, Gx. Chạp Khê 6.600.000 26/7/2021  
17 Cha xứ và cộng đoàn Giáo họ Vàng Danh, Gx. Chạp Khê 4.400.000 26/7/2021  
18 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Súy Nẻo
Giáo xứ Tân Hưng
22.000.000 26/7/2021  
19 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Đạo Dương 3.000.000 27/7/2021  
20 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Thánh AnTôn 25.000.000 28/7/2021  
21 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Nghĩa Xuyên 16.530.000 28/7/2021  
22 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Kim Bịch 13.000.000 29/7/2021  
23 Cha xứ, Cha phụ tá và cộng đoàn Giáo xứ Trà Cổ 35.400.000 31/7/2021  
24 Cha quản nhiệm, Cha phụ tá và cộng đoàn Giáo xứ Ninh Dương 10.000.000 31/7/2021  
25 Cha xứ, Cha phụ tá và cộng đoàn Giáo họ Hải Yên 7.400.000 31/7/2021  
26 Cha xứ và cộng đoàn Giáo họ Xuân Sơn 6.000.000 01/8/2021  
27 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Thủy Giang 15.000.000 04/8/2021  
28 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Hòn Gai 120.000.000 04/8/2021  
29 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Xâm Bồ 130.000.000 04/8/2021  
30 Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Liễu Dinh 37.000.000 04/8/2021  
Tổng (I) 939.392.000    
II. Danh sách Dòng tu, hội đoàn, tập thể
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền (VNĐ) Ngày  
1 Tu Hội tận hiến Giáo phận Hải Phòng 1.000.000 15/7/2021  
2 Quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá   6.000.000 16/7/2021  
3 Quý Sơ Hiệp hội Con Đức Mẹ thừa sai Tin mừng Giáo phận Hải Phòng 2.000.000 17/7/2021  
4 Quý sơ Dòng Đaminh Giáo xứ Hữu Quan 3.000.000 04/8/2021  
5 Hội Lòng Chúa thương xót Giáo họ Lãm Khê 10.000.000 14/7/2021  
6 Công ty nước Samari và Hội Samari Hải Phòng 5.000.000 18/7/2021  
7 Nhóm Gia đình sống Phúc Âm Giáo phận Hải Phòng 15.000.000 19/7/2021  
8 Giáo lý viên Giáo xứ An Tân 2.100.000 19/7/2021  
9 Ban điều hành và hội viên Caritas Hạt Nam Am 16.200.000 20/7/2021  
10 Cha Tuyên Úy và Liên đoàn thiếu nhi Thánh Thể Chúa Chiên Lành Giáo phận Hải Phòng 5.000.000 23/7/2021  
11 Anh em công nhân làm cho bà Thường Giáo xứ Trà Cổ 5.200.000 31/7/2021  
12 Ban điều hành và hội viên Caritas hạt Hòn Gai 10.000.000 02/8/2021  
13 Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Mạo Khê 6.011.000 02/8/2021  
14 Anh chị Năm Hùng và các bạn Giáo xứ Thủy Giang 12.000.000 04/8/2021  
15 Hoàng Thị Thảo và các bạn Nhóm sinh viên xã hội và y tế 2.700.000 17/7/2021  
Tổng (II) 101.211.000    
III. Danh sách các gia đình, cá nhân ủng hộ  
Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền (VNĐ) Ngày  
1 Cha Giuse Bùi Hữu Duy Giáo xứ Chính Tòa 2.000.000 13/7/2021  
2 Thầy Phạm Quang Danh Giáo xứ Chính Tòa 1.500.000 13/7/2021  
3 Thầy tu tên T Hải Phòng 500.000 23/7/2021  
4 Ân nhân Chuyển khoản     500.000 11/7/2021  
5 Nguyễn Thị Quyên Giáo xứ An Toàn   1.000.000 12/7/2021  
6 Phạm Văn Doanh Chuyển khoản   1.000.000 13/7/2021  
7 Ân nhân Chuyển khoản      200.000 13/7/2021  
8 Ân nhân Chuyển khoản   1.000.000 14/7/2021  
9 Ân nhân Chuyển khoản      300.000 14/7/2021  
10 Ân nhân Chuyển khoản   1.000.000 14/7/2021  
11 Hà Đình Chiến Chuyển khoản      200.000 14/7/2021  
12 Vu Hiên Hải Phòng   1.000.000 14/7/2021  
13 Nguyễn Văn Dương Chuyển khoản        50.000 14/7/2021  
14 Đaminh Trần Thanh Hải Giáo xứ Xâm Bồ 2.000.000 14/7/2021  
15 Anh chị Huy Phương Giáo xứ Thư Trung 500.000 14/7/2021  
16 Ân nhân Chuyển khoản      400.000 15/7/2021  
17 Ân nhân Chuyển khoản   1.000.000 15/7/2021  
18 Vũ Thị Anh Chuyển khoản      200.000 15/7/2021  
19 Luca Nguyễn Văn Nhiệm Chuyển khoản   1.000.000 15/7/2021  
20 Hiên Hải Dương      500.000 15/7/2021  
21 Ân nhân Giáo xứ An Hải 200.000 15/7/2021  
22 Ân nhân Giáo xứ An Toàn 1.900.000 15/7/2021  
23 Nguyễn Tuấn Anh Giáo xứ Hàng Kênh 500.000 15/7/2021  
24 Nguyễn Văn Thịnh Số 13/137 Tam Bạc, HP  200.000 15/7/2021  
25 Maria Lương Thị Quyên Nhóm bảo vệ sự sống  1.000.000 15/7/2021  
26 Lê Văn Chinh Chuyển khoản 1.000.000 15/7/2021  
27 Ông Bà Hoàn Thu Số 100 Phan Bội Châu, HP 500.000 16/7/2021  
28 Nguyễn Việt Trung Chuyển khoản 1.000.000 16/7/2021  
29 Ân nhân Chuyển khoản 300.000 16/7/2021  
30 Gia đình ông Nguyễn Văn Kiểm Số 28/333B Văn Cao, HP 1.000.000 16/7/2021  
31 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 16/7/2021  
32 Bà Ngân Giáo xứ Hữu Quan 200.000 16/7/2021  
33 Bà Giơn Giáo xứ Hữu Quan 200.000 16/7/2021  
34 Ân nhân Giáo xứ Hữu Quan 200.000 16/7/2021  
35 Nguyễn Văn Thái Hải Dương 1.000.000 16/7/2021  
36 Đaminh Trần Văn Minh Giáo xứ Chính Tòa 300.000 17/7/2021  
37 Anh chị Tân Toan Định cư Đức 16.000.000 17/7/2021  
38 Anh Vĩnh Giáo xứ Chính Tòa 500.000 17/7/2021  
39 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 17/7/2021  
40 Một ân nhân Chuyển khoản 500.000 17/7/2021  
41 Trần Thị Hướng Hải Dương 100.000 18/7/2021  
42 Giuse Phạm Văn Liêm Giáo xứ An Hải 3.000.000 18/7/2021  
43 Anh Nguyễn Văn Hùng Phòng cháy chữa cháy   5.000.000 18/7/2021  
44 Nguyễn Thị Thương Hải Dương   1.000.000 18/7/2021  
45 Trần Văn Tiến - Thắm Hải Dương   3.000.000 18/7/2021  
46 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 18/7/2021  
47 Anh chị Bảo Tiến Giáo xứ Xâm Bồ 1.000.000 18/7/2021  
48 Anh chị Bình Thủy Công ty điện An Thái, Hải Phòng 2.000.000 18/7/2021  
49 Ân nhân Chuyển khoản 200.000 18/7/2021  
50 Ân nhân Chuyển khoản 200.000 18/7/2021  
51 Trần Thị Hương Chuyển khoản 100.000 18/7/2021  
52 Trần Linh Giáo xứ Từ Xá 300.000 18/7/2021  
53 Ân nhân Chuyển khoản 100.000 19/7/2021  
54 Đoàn Thị Phương Chuyển khoản 200.000 19/7/2021  
55 Ân nhân Chuyển khoản 1.000.000 19/7/2021  
56 Ân nhân Giáo xứ An Tân 1.000.000 19/7/2021  
57 Ân nhân Phòng sách giáo lý 1.500.000 19/7/2021  
58 Nguyễn Thị Thuy Kinh Môn, HảiDương 200.000 19/7/2021  
59 Nguyễn Văn Mạnh Giáo xứ  An Thủy 500.000 19/7/2021  
60 Trần Thúy Vân Chuyển khoản 200.000 20/7/2021  
61 Anh chị Vân Mạnh Giáo xứ Thánh Antôn 3.000.000 20/7/2021  
62 Bà Xuyến Giáo xứ Chính Tòa 2.000.000 20/7/2021  
63 Anh chị Phương Mạnh Gia đình Thánh Gia, Giáo xứ Chính Tòa 300.000 20/7/2021  
64 Ông bà Thân Phú và chị Dịu Giáo xứ An Hải 10.000.000 20/7/2021  
65 Ân nhân Chuyển khoản 100.000 20/7/2021  
66 Ân nhân Chuyển khoản 600.000 20/7/2021  
67 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 21/7/2021  
68 Bà Việt Giáo xứ Hữu Quan 300.000 22/7/2021  
69 Bà Viên Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
70 Cụ Thế Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
71 Bà Thập Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
72 Bà Biển Giáo xứ Hữu Quan 200.000 22/7/2021  
73 Bà Dòng Giáo xứ Hữu Quan 500.000 22/7/2021  
74 Bà Hoan Giáo xứ Hữu Quan 500.000 22/7/2021  
75 Bà Ngoan Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
76 Bà Lan Giáo xứ Hữu Quan 1.000.000 22/7/2021  
77 Bà Bích Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
78 Bà Bới Giáo xứ Hữu Quan 300.000 22/7/2021  
79 Bà Dung Thiết Giáo xứ Hữu Quan 100.000 22/7/2021  
80 Ân nhân Chuyển khoản 300.000 22/7/2021  
81 Maria Đào Thị Chín Giáo xứ An Hải 500.000 22/7/2021  
82 Phêrô Trần văn Giới Chuyển khoản 500.000 23/7/2021  
83 Bà Trình (Mẹ nuôi chị Bích) Giáo xứ Hữu Quan 1.000.000 23/7/2021  
84 Trần Văn Giới Chuyển khoản 100.000 23/7/2021  
85 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo xứ Xâm Bồ 300.000 24/7/2021  
86 Chị Loan Chuyển khoản 500.000 25/7/2021  
87 Nguyễn Thị Chi Giáo xứ Tân Kim 400.000 26/7/2021  
88 Ân nhân Chuyển khoản 1.000.000 26/7/2021  
89 Ông Bà Cẩn Thu Số 82 An Đà, Hải Phòng 500.000 26/7/2021  
90 Bà My Số 10 Cù Chính Lan 100.000 27/7/2021  
91 Nguyễn Thị Xoan Giáo xứ An Toàn 200.000 28/7/2021  
92 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyển khoản 500.000 28/7/2021  
93 Ân nhân Giáo xứ Xâm Bồ 300.000 28/7/2021  
94 Anh Bảo Nhóm Bảo vệ sự sống 300.000 28/7/2021  
95 Phạm Thị Chăm Giáo xứ Lãm Hà 500.000 29/7/2021  
96 Lê Hải An Chuyển khoản 1.000.000 29/7/2021  
97 Nguyễn Văn Lân Hải Phòng 1.000.000 30/7/2021  
98 Trần Thiện Thanh Số 23 Trần Duệ Vương, HP 1.000.000 31/7/2021  
99 Maria Vũ Thị Phiên Định cư Úc 5.000.000 31/7/2021  
100 Ông bà Thành Thường Giáo xứ Trà Cổ 2.000.000 31/7/2021  
101 Ông bà Linh Thuỷ Giáo xứ Trà Cổ 2.000.000 31/7/2021  
102 Peter Chinh Chuyển khoản 200.000 31/7/2021  
103 Anna Lê Kim Chung Bến Bính 500.000 01/8/2021  
104 Maria Lê Thị Ngoãn Bến Bính 500.000 01/8/2021  
105 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 04/8/2021  
106 Ông bà Chánh Thủy, Thoan Giáo xứ Hữu Quan 2.000.000 04/8/2021  
107 Anh chị Mạnh Hương Giáo xứ Hữu Quan 500.000 04/8/2021  
108 Chị Bích Nhóm bảo vệ sự sống 1.000.000 04/8/2021  
109 Ân nhân Chuyển khoản 500.000 04/8/2021  
110 Ân nhân Chuyển khoản 1.000.000 05/8/2021  
111 Anh chị Hương Xâm Bồ 2.000.000 06/8/2021  
Tổng (III) 111.050.000    
Tổng tiền= Tổng (I) + Tổng (II) + Tổng (III) 1.151.653.000    
                 
 
Tất cả số tiền trên (1.151.653.000 – một tỷ một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng) được chuyển để phục vụ cho “Đề án giúp đỡ người khó khăn vì Covid-19” của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thay lời cho người đón nhận những tấm lòng hảo tâm trên, chúng con xin hết lòng tri ân Đức Tổng Giuse, quý Cha, quý cộng đoàn Giáo xứ và những ai quảng đại ủng hộ cho chương trình này. Nguyện xin Chúa nhân từ trả công cùng chúc lành cho Quý Đấng bậc và Quý Vị muôn ơn lành từ lòng xót thương của Người.
 
Ban Caritas Giáo phận
Ds (1)
Ds (2)
Ds (3)
Ds (4)
Ds (5)
Ds (6)
Ds (7)
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 381
  •   Máy chủ tìm kiếm 97
  •   Khách viếng thăm 284
 
  •   Hôm nay 49,332
  •   Tháng hiện tại 1,201,227
  •   Tổng lượt truy cập 85,906,335