Trung Tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương: Danh sách công đức Đá xây Đền Thánh theo chủng loại (cập nhật 15/8)

Thứ ba - 20/08/2019 08:21      Số lượt xem: 4815

Ngay sau khi Thư kêu gọi “Góp viên đá xây Đền Thánh” được đăng trên trang mạng Giáo phận (http://gphaiphong.org), Ban Kiến thiết Đền Thánh Tử đạo Hải Dương đã nhận được những tấm lòng hảo tâm của Quý Ân nhân xa gần. Những viên đá này sẽ góp phần làm nên Đền Thánh Tử đạo Hải Dương vào một ngày không xa. Dưới đây là Danh sách những người đã đóng góp trong thời gian vừa qua:


DANH SÁCH CÔNG ĐỨC ĐÁ ĐỀN THÁNH
THEO CHỦNG LOẠI ĐÁ

 
STT HỌ TÊN Giáo xứ Loại 1
1.000.000đ
Loại 2
2.000.000đ
Loại 3
4.000.000đ
Loại 4
6.000.000đ
1 Cha Antôn Khổng Minh Hoàng Thắng Yên 1 viên      
2 Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo Tân Kim 1 viên      
3 Cha Gioamk. Đặng Văn Hoàng Kẻ Bượi 1 viên      
4 Cha Giuse Nguyễn Thế Năng Bùi Hòa 1 viên      
5 Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng Hải Dương 1 viên      
6 Cha Giuse Dương Hữu Tình Hải Dương   1 viên    
7 Cha Giuse Đoàn Văn Anh Đông Lâm 1 viên      
8 Sơ Maria Đặng T. Kim Yến Tu hội Tận Hiến ICM.Bảo Lộc.ĐL 2 viên      
9 Bà Maria Cây Hải Dương 1 viên 1 viên    
10 Bà Maria Hằng Hải Dương 1 viên      
11 Ông Giuse Bảo Hải Dương 1 viên      
12 Bà Maria Hương Hải Dương 1 viên      
13 Gia đình ông bà trùm Chinh Kim Lai 3 viên      
14 Bà Anna Nhiễu Kim Lai 1 viên      
15 Gia đình Huyên Quỳnh 51 Lê Chân -HP   1 viên    
16 Đđình ông Phêrô Cao Văn Kết Kim Lai 1 viên      
17 Cụ Micae Nguyễn Hữu Siết Đền thánh   1 viên    
18 Ông Phêrô Vũ Xuân Quảng và bà Maria Cao Thị Ý Kim Lai 1 viên      
19 Ông Phêrô Đoàn Văn Hòa và bà Maria Nguyễn Thị Thợ Kim Lai 1 viên      
20 Bà Maria Cao Thị Hương Kim Lai 1 viên      
21 Ông Chánh Patrich Nguyễn Văn Sơn và bà Maria Bích Hải Dương   1 viên    
22 Bà Maria Phạm Thị Hồng Hải Dương   1 viên    
23 Ông Giuse Vũ Viết Lập và bà Maria Thanh Hải Dương 1 viên      
24 Bà Cố Điều Hoa Kỳ       300$=
1 viên
25 Ông Phêrô Cảnh và bà Maria Nga Kim Lai 1 viên      
26 Ông Phêrô Cần và bà Maria Tiến Kim Lai 1 viên      
27 Ông Phêrô Lai và bà Maria Ngát Kim Lai 1 viên      
28 Một số ân nhân gửi qua cha Giuse Nguyễn Đình Dương Từ Hoa Kỳ   400$=
4 viên
   
29 Bà Maria Lê Hải Dương 1 viên      
30 Bà Têrêsa Nguyệt Hải Dương 1 viên      
31 Ông Phêrô Lừng- bàMaria Láng Kim Lai 1 viên      
32 Ông bà trùm Phêrô Khẩn Kim Lai 2 viên      
33 Bà Maria Lựu Kim Lai 1 viên      
34 Anh Phêrô Đào Văn Nam và chị Maria Đoàn Thị Yến Kim Lai   1 viên    
35 Ông Phêrô Hóa, Maria Nhi Kim Lai 1 viên      
36 Ông Phêrô Đoàn Văn Nguyên và bà Maria Nguyễn Thị Hoàng Kim Lai 1 viên      
37 Bà Maria Phạm Thị Hạnh Cẩm Thượng   1 viên    
38 Hải Dương 1 viên      
39 Chị Maria Lan Hải Dương 1 viên      
40 Chị Bùi Thuy Huyền Hà Nội 1 viên      
41 Ông Giuse Cường Hải Dương 1 viên      
42 Anh Phêrô Tăng - Maria Quyên Kim Lai 2 viên      
43 Bà Maria Nguyễn Thị Loan Hải Dương nchâu 2 viên      
44 Ông Phêrô Nguyễn Văn Chi Họ Châu Thủy, Phủ Lý, Hà Nội 1 viên      
45 Ông bà Hồi Oanh và gia đình Hải Dương   4 viên    
46 Chị Maria Giang và gia đình Hải Dương 1  viên 1 viên 1 viên 1 viên
47 Ông Aug Mai Văn Dinh và bà Maria Phạm Thị Ngọc Hải Dương 1 viên      
48 Bà Maria Thương Hải Dương 1 viên      
49 Bà Philomena Tình Hải Dương 1 viên      
50 Ông Giuse Khổng Hữu Danh Nam Am 1 viên      
51 Anh Phêrô Dương - Maria Vang Kim Lai 2 viên      
52 Bà Maria Dương Hải Dương   1 viên    
53 Bà Maria Nhân Hải Dương   1 viên    
54 Các con bà Nhân: Maria Anh, Maria Vân, Loan và Maria Hạnh Hải Dương 1 viên      
55 Anh Phêrô Trần Văn Sao và chị Maria Vũ Thị Lý Kim Lai        
56 Hội Dòng Ba Đaminh Hải Dương   1 viên    
57 Bà trương Maria Vân Hải Dương 1 viên      
58 Bà Maria Đông Hải Dương 1 viên      
59 Bà Cây cùng các con Hải Dương 5 viên 1 viên    
60 Bác Giuse Khải (Con cụ Quý) Hải Dương (20 tr)   1 viên   3 viên
61 Ông Trùm Phêrô Vũ Xuân Tuấn và bà Maria Đoàn Thị Mạng Kim Lai 1 viên      
62 Ồng Phêrô Đào Văn Chàng và bà Maria Hoàng Thị Thinh Kim Lai 1 viên      
63 Ông Phêrô Đào Văn Chung và bà Maria Đào Thị Tươi Kim Lai 1 viên      
64 Phêrô Hoàng Văn Hoan và bà Maria Nguyễn Thị Khanh Kim Lai 1 viên      
65 Ông Phêrô Đào Văn Giá và bà Maria Lê Thị Thiện Kim Lai ½ viên      
66 Ông Phêrô Nguyễn Văn Nghi và bà Maria Hoàng Thị Tuyết Kim Lai 1 viên      
67 Ông Phêrô Đoàn Văn Tiến và bà Maria Hoàng Thị Thuê Kim Lai   1 viên    
68 Ông Phêrô Đoàn Văn Tới và bà Maria Vũ Thị Tuyển Kim Lai   1 viên    
69 Phêrô Đoàn Văn Quyền và bà Maria Đào Thị Tâm Kim Lai     1 viên  
70 Ông Phêrô Trần Văn Diện và bà Maria Đào Thị Tiệm Kim Lai 1 viên      
71 Ông trùm Đaminh Vũ Quang Trung và bà Maria N. Thị Xuân Kim Lai 1  viên      
72 Ông trùm Phêrô Nguyễn Văn Sửu và bà Maria N. Thị Hà Kim Lai 1 viên      
73 Ông Phêrô Nguyễn Văn Động và bà Maria Cao Thị Vì Kim Lai 1 viên      
74 Ông Phêrô Đoàn Văn Sĩ và bà Maria Đào Thị Nhiệm Kim Lai 1 viên      
75 Ông Phêrô Đoàn Văn Hữu và bà Maria Vũ Thị Thủy Kim Lai   1 viên    
76 Sơ Maria Nguyệt và Thoa     1 viên    
77 Ông Phêrô Đào Văn Thường và bà Maria Cao Thị Lý Kim Lai
(20 triệu)
4 viên 3 viên 2 viên 1 viên
78 Ông Phêrô Cao Văn Vinh và bà Maria Đào Thị Vi Kim Lai 1 viên      
79 Ông Phêrô Đoàn Văn Hy và bà Maria Cao Thị Nam Kim Lai 1 viên      
80 Ông Phêrô Vũ Xuân Cung và bà Maria Nguyễn Thị Quý Kim Lai 1 viên      
81 Ông trùm Phêrô Vũ Xuân Toàn và bà Maria Đào Thị Loan Kim Lai 1 viên      
82 Ông Phêrô Lê Văn Ngoan và bà Maria Vũ Thị Ngãi Kim Lai   1 viên    
83 Ông Phêrô Vũ Xuân Luyện và  bà Maria Nguyễn Thị Hoa Kim Lai 1 viên      
84 Ông Phêrô Trần Văn Toàn và bà Maria Nguyễn Thị Liên Kim Lai 1 viên      
85 Gia đình Ông Phêrô Ghi –Mười Hải Dương 2 viên      
86 Chị Maria Bùi Thu Trang Hải Dương 1 viên      
87 Bà Maria Hiền Hải Dương 1 viên      
88 Bà Maria Vũ Thị Chỉ Hải Dương 1 viên      
89 Chị Anna Đỗ Thị Thủy Hải Dương       1 viên
90 Bà Maria Hạnh Hải Dương 1 viên      
91 Hai Dì: Maria Yêu và Maria     2 viên    
92 Ông Phêrô Hoàng Văn Lan Kim Lai 1 viên      
93 Ông Phêrô Hoàng Văn Nhật Kim Lai 1 viên      
94 Bà Maria Nguyễn Thanh Tư Đông Lâm 1 viên      
95 Ông Phaolo Nguyễn Văn Tiến Đông Lâm 1viên      
96 Ô.bà Biên Nhung và Phaolo Tới Đông Lâm 1 viên      
97 Bà Maria Hương, Maria Kim Đông Lâm 1 viên      
98 Ông Giuse Nguyễn Hồng Đức Họ Đồng Kênh 1 viên      
99 Bà Têrêsa Nguyễn Thị Phất An Thủy   1viên    
100 Bà Maria Vũ Thị Hà Kẻ Mốt 1 viên      
101 Bà Maria Vũ Thị Tươi Kẻ Mốt 1 viên      
102 Bà Maria Nguyễn Thị Hứa An Thủy 1 viên      
103 Bà Maria Phan Thị Sĩ Hải Dương 1 viên      
104 Gđình Giuse Bùi Văn Kỳ và Maria Phạm Thị Lưu Hải Dương 1 viên      
105 Ông Cố Giuse Điện (cha Tùng) Xâm Bồ 1 viên      
106 Bà Cố cha Giuse Phong Vạn Hoạch 1 viên      
107 Chị Maria Tám Hải Dương 1 viên   1 viên  
108 Gđình bà Maria Huyền Hải Dương 1 viên      
109 Ông Trùm Gioan Vũ Văn Đệ Cẩm Thượng 1 viên      
110 Một gia đình (chị Maria)   1 viên 1 viên    
111 Anh Phêrô Tùng và Maria Hạnh Kim Lai 1 viên      
112 Bà trương Cả Tam Cửu 1 viên      
113 Ông Đaminh Hùng Hải Dương (20 tr) 4 viên 3 viên 2 viên 1 viên
114 Gia đình Tùng Uyên Hải Dương   1 viên    
115 Maria Trần Thị Quý và Giuse Nguyễn Cao Trùy   1 viên      
116 Gia đình Mão – Maria Lan Hải Dương       1 viên
117 Bà Maria Chính Hải Dương 1 viên      
118 Bà Maria Lẫm Hải Dương 1 viên      
119 Giuse Nguyễn Tùng Lâm và Đaminh Nguyễn Ngọc Sơn Hải Dương 1 viên      
120 Giuse Toàn và Maria Vân Hải Dương 1 viên      
121 Giuse Hà Hải Dương 1 viên      
122 Têrêsa Tâm Hải Dương 1 viên      
123 Maria Thêm Hải Dương 1 viên      
124 Gia đình bác Giuse Hiên –Hoa Hải Dương       1 viên
125 Bà Maria Phạm Thị Hỷ Hải Dương 1 viên50$      
126 Bà Maria Phạm Thị Ngái Hải Dương 1 viên50$      
127 Bà Maria Phạm Thị Chiến Hải Dương 1 viên50$      
128 Bà Maria Thìn Hải Dương 1 viên      
129 Bà Maria Nguyễn Thị Giói Hải Dương 1 viên      
130 Đại Đức Thích Tuệ Nhật Chùa Tranh 5 viên      
131 Chị Maria Nguyễn Thị Mến Trang Quan       1 viên
132 Ông Bà Cố cha Gioakim Hiệp Kẻ Bượi 5 viên      
133 Anh chị Gioakim Nguyễn Văn Vĩ và Maria Nguyễn Thị Ngoan Kẻ Bượi 5 viên      
134 Bà Maria Nguyễn Thị Hân Kẻ Bượi     1 viên  
135 Anh Giuse Nguyễn VĂn Đàng và chị Maria Nguyễn Thị Hiệp Kẻ Bượi   1 viên    
136 Ông Gioakim Hoàng Văn Nhàn và bà Maria Nguyễn Thị Sinh Kẻ Bượi   1 viên    
137 Bà Maria Nguyễn Thị Nhàn Kẻ Bượi   1 viên    
138 ÔngBà Gioakim PhạmVăn Kiều Kẻ Bượi 1 viên      
139 Ông Gioakim Nguyễn Văn Thanh và bà Maria N. T. Côi Kẻ Bượi 1 viên      
140 Cụ Cố Lương Kẻ Bượi 1 viên      
141 Bà Ninh Kẻ Bượi 1 viên      
142 Cụ Tôma Nguyễn Viết Ba Kẻ Bượi 1 viên      
143 Cụ Maria Bùi Thị Huệ Kẻ Bượi 1 viên      
144 Ông Gioakim Thu- bà M. Dâng Kẻ Bượi 1 viên      
145 Bà Maria Nguyễn Thị Là Kẻ Bượi 1 viên      
146 Cụ Trai Ba Đông 1 viên      
147 Cụ Maria Nguyễn Thị Sính   1 viên      
148 Cụ Maria Nguyễn Thị Nhu Kẻ Bượi 1 viên      
149 Ông Gioakim Vũ Đình Uyên và bà Maria Phạm Thị Hường Kẻ Bượi 1 viên      
150 Cụ Maria Nhương Ba Đông 1 viên      
151 Ông Bà Cố Tín Kẻ Bượi 1 viên      
152 Bà Maria Gái (Xa) Hải Dương 1 viên      
153 Bà Maria Phạm Thị Quy   1 viên      
154 Bà Maria Vịnh Ngũ Mã,Tân Kim 1 viên      
155 Bà Maria Kính Ngũ Mã,Tân Kim 1 viên      
156 Ông Luis Đỗ Văn Trúy và bà Anna Phạm Thị Hương Nhân Nghĩa 1 viên      
157 Bà Maria Phạm Thị Phượng Tam Cửu,BùiHòa 1 viên      
158 Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc   1 viên      
159 Chị Maria Trần Thị Thanh Tân Kim 1 viên      
160 Chị Maria Nguyễn Thị Quân Tân Kim 1 viên      
161 Phêrô Bình Kim Lai 1 viên      
162 Bà Maria Tuấn Hải Dương   1 viên    
163 Maria Bích con bà Tuấn Hải Dương   1 viên    
164 Maria Thủy con bà Tuấn Hải Dương   1 viên    
165 Ông Phêrô Hoàng Văn Mạnh và bà Maria Đoàn Thị Khỏe Kim Lai   1 viên    
166 Maria Hoàng Thị Oanh Kim Lai 1 viên      
167 Maria Hoàng Thị Tiệp Kim Lai 1 viên      
168 Phêrô Hoàng Văn Huy và Maria Trần Thị Vân Kim Lai 1 viên      
169 Chị Anna Bình Hải Dương 1 viên      
170 Phêrô Trần VĂn Hùng và Maria Nguyễn Thị Dung Hải Dương   1 viên    
171 Maria Mai Thị Hà Hải Dương 1 viên 1 viên    
172 Bà Maria Hải Hải Dương   1 viên    
173 Bà Maria Hiệp Hải Dương 1 viên      
174 Giuse Việt, con bà Hiệp Hải Dương 1 viên      
175 Anh Giuse Minh, con cụ Vịnh Hải Dương 1 viên   1 viên  
176 Gia đình ông Cương (tôn giáo bạn) Hải Dương 1 viên      
177 Philomena Phạm Thị Nguyệt Hải Dương 1 viên      
178 Chị Maria      con cụ Vịnh Hải Dương 1 viên   1 viên  
179 Ca đoàn Trinh Vương Hải Dương 1 viên   1 viên  
180 Chị Maria (cd Trinh Vương) Hải Dương 1 viên      
181 Anh Phêrô Bùi Văn Hoàng và chị Maria Cao Thị Mây Thắng Yên 1 viên      
182 Anh Giuse Công và chị M. Hoa Hải Dương 1 viên   1 viên  
183 Bà Maria Hoàng Thị Tuyết Hải Dương 1 viên      
184 3 con ông Vinh bà Nhạn:Phêrô Vinh, Phêrô Việt, Phêrô Vân Hải Dương 3 viên      
185 Chị em bà Hỷ Hải Dương 1 viên      
186 Ông Cố thầy Thái An Quý 1 viên      
187 Chị Maria Lê Kim Dung Hải Dương 1 viên      
188 Ông bà Dương  Hà Kẻ Bượi 1 viên      
189 Ông bà Khánh Tín Kẻ Bượi 1 viên      
190 Cụ Maria Xuân Kẻ Bượi 1 viên      
191 Cô Xá Kẻ Bượi 1 viên      
192 Anh chị Pha Xiêm Kẻ Bượi 1 viên      
193 Bà Maria Trái Kẻ Bượi 1 viên      
194 Bà Maria Nguyễn Thị Bắc Kẻ Bượi   1 viên    
195 Một người Kẻ Bượi   1 viên    
196 Ông bà Giuse Định Kẻ Bượi   1 viên    
197 Ông bà Việt Phượng Kẻ Bượi   1 viên    
198 Anh Phêrô Tinh ,Maria Sợi Kim Lai 1 viên      
199 Bà Maria Hạ Hải Dương   1 viên    
200 Bà Maria Nguyễn Thị Lơi Nhân Nghĩa 1 viên      
201 Anh Phêrô Hòa, chị Maria Thu Kim Lai (20 tr) 4 viên 3 viên 1 viên 1 viên
202 Chị Têrêsa Trịnh Thị Thắm Đông Lâm (12 tr) 2 viên   1 viên 1 viên
203 Ông Bắc và Bà Dung An Hộ 1 viên      
204 Gia đình Maria Oanh Hải Dương 1 viên      
205 Maria Huyền Châm Bùi Hòa   1 viên    
206 Maria Phạm Khánh Linh Bùi Hòa   1 viên    
207 Micae Nguyễn Văn Chi Bùi Hòa 1 viên      
208 Micae Phạm Văn Giáp-Thoan Bùi Hòa   1viên    
209 Micae Nguyễn Văn Việt Bùi Hòa 1 viên      
210 Maria Nguyễn Thị Bích Bùi Hòa 1viên      
211 Hội tràng Đaminh Bùi Hòa   1 viên    
212 Gia đình Bùi Văn Khăng –Tơn Bùi Hòa 1 viên      
213 Gioakim Nguyễn Huy Huynh và Maria Đào Thị Hối Bùi Hòa 1 viên      
214 Maria Phạm Thị Miến Bùi Hòa 1 viên      
215 Gia đình Gioakim Cầu –Lương Bùi Hòa   1 viên    
216 Maria Nguyễn Thị Tại Bùi Hòa 1 viên      
217 Maria Nguyễn Thị Tâm Tam Cửu 1 viên      
218 Maria Nguyễn Thị Dung Bùi Hòa 1 viên      
219 Gioakim Nguyễn Huy Kiên Bùi Hòa 1 viên      
220 Maria Phạm Thị Nguyệt Bùi Hòa   1 viên    
221 Hội Lòng Thương Xót Di Linh   1 viên    
222 Hội tràng thánh Giuse Tam Cửu   1 viên    
223 Ông Vicente Hải Lứ Tam Cửu   1 viên    
224 Ông Vicente Dậu Cẩn Diện Tam Cửu 1 viên      
225 Anrê Phạm Quang Mộc Di Linh 1 viên      
226 Vicente Vũ Đình Liễn Tam Cửu 1 viên      
227 Ông bà Tìm Bởi Bùi Hòa        
228 Maria Phạm Thị Suốt Di Linh 1 viên      
229 Hội tràng thánh Antôn Bùi Hòa 1viên      
230 Gia đình Thúy – Vở Bùi Hòa 1 viên      
231 Gia đình Vicente Cảnh – Mỵ Tam Cửu 1 viên      
232 Gia đình Vicente Biểu – Huệ Tam Cửu 1 viên      
233 Gia đình Quynh Thắm Hòa Tam Cửu 1 viên 1 viên    
234 Hội tràng Đức Mẹ Sầu Bi Tam Cửu   1 viên    
235 Hội Lòng Thương Xót Tam Cửu     1 viên  
236 Gia đình Giuse N. Văn Chúc Bùi Hòa   1 viên    
237 Gđình ông Vicente Loạn –Nhật Tam Cửu 1 viên      
238 Micae Đỗ Công Chuẩn Bùi Hòa   1 viên    
239 Maria Thắm  - Điều Bùi Hòa 1 viên      
240 Ôngbà Giuse Phạm Công Huỳnh Texas- Hoa Kỳ     1 viên 2 viên
241 Anh chị Bùi Chỉnh – Thủy Texas – Hoa Kỳ   1 viên   3 viên
Tổng đến hôm nay 15/8/2019   217 70 15 18
 
Tính đến lễ Đức Mẹ hồn xác về trời, ngày 15  tháng 8 năm 2019, số người công đức đá xây Đền thánh như sau: Loại 1 là 217 viên; Loại 2 là 70  viên; Loại 3 là  15 viên; Loại 4 là 18  viên.

Nguyện xin Bốn Thánh Tử đạo Hải Dương cầu bầu cùng Chúa ban cho Quý Vị muôn ơn lành  với lòng hảo tâm dành cho Nhà Chúa và Lòng Chúa xót thương dành cho những ai yêu mến Ngài.
 

TM. Ban Kiến thiết Đền Thánh
Trưởng Ban
 
Linh mục Giuse Dương Hữu Tình

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 149
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 27,598
  •   Tháng hiện tại 396,512
  •   Tổng lượt truy cập 61,227,909