Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Lễ Truyền Dầu và Thứ Sáu Tuần Thánh - Đức Tổng Giuse

Bài giảng Thứ Sáu Tuần Thánh 2019 - Đức Tổng Giuse


Bài giảng Lễ Truyền Dầu 2019 - Đức Tổng Giuse