Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Vì danh Thầy, anh em sẽ bị người ta thù ghét và vu cáo

Vì danh Thầy, anh em sẽ bị người ta thù ghét và vu cáo