Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Giới Trẻ Miền Các lần XIII

Bài thuyết trình 1: "Người trẻ sống và làm chứng đức tin..." - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ