Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chính thức mang dây Pallium

[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chính thức mang dây Pallium