Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tiếp: KHAI MẠC ĐHGT GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XVI

Nghi thức Khai mạc