Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[TRỰC TIẾP]: ĐÊM DIỄN NGUYỆN KỶ NIỆM 120 NĂM CÔNG ĐỒNG BẮC KỲ TẠI KẺ SẶT

 

 Ban Truyền thông Giáo phận thực hiện