Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tiếp: ĐHGT GIÁO TỈNH MIỀN BẮC LẦN THỨ XVI - Phần 3: Chia sẻ Giáo lý

Phần 3: Chia sẻ Giáo lý