Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay 2018 với cuộc rước sám hối tại Vatican

Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay 2018 với cuộc rước sám hối tại Vatican