Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời - Năm B (Mc 16, 15 - 20)

Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời - Năm B (Mc 16, 15 - 20)