Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm B (Mc 2, 23 - 3,6)

Tin Mừng Chúa Nhật 9 Thường Niên - Năm B (Mc 2, 23 - 3,6)