Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 21 - 28)

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Thường Niên - Năm B (Mc 1, 21 - 28)