Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm C (Lc 15, 1-3.11-32)

Tin Mừng Chúa Nhật 4 Mùa Chay - Năm C (Lc 15, 1-3.11-32)