Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm B (Mc 12, 38 - 44)

Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm B (Mc 12, 38 - 44)