Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 46 - 52)

Tin Mừng Chúa Nhật 30 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 46 - 52)