Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A (Ga 20, 19 - 31)

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Năm A (Ga 20, 19 - 31)