Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B (Mc 1, 1 - 8)

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm B (Mc 1, 1 - 8)