Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm C (Lc 9, 28-36)

Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Chay - Năm C (Lc 9, 28-36)