Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm C (Lc 21, 25-28.34-36)

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm C (Lc 21, 25-28.34-36)