Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B (Mc 13, 33 - 37)

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm B (Mc 13, 33 - 37)