Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/11 – 25/11/2015

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 19/11 – 25/11/2015: An ninh tại Rôma và trong chuyến tông du Phi Châu