Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto – Bài giảng của Đức Thánh Cha

Thánh lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto – Bài giảng của Đức Thánh Cha