Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh Lễ hành hương kính Bốn Thánh tử đạo Hải Dương

Thánh Lễ hành hương kính Bốn Thánh tử đạo Hải Dương