Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Cổ

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Cổ