Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh Ca: Têrêxa một tâm hồn, một con đường – Trình bày: Đình Trinh

Thánh Ca: Têrêxa một tâm hồn, một con đường – Trình bày: Đình Trinh