Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Quyết định của tòa án lăng mạ công khai Đức Hồng Y George Pell sẽ là một chấn thương lâu dài

Quyết định của tòa án lăng mạ công khai Đức Hồng Y George Pell sẽ là một chấn thương lâu dài