Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Phỏng vấn ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên về thái độ người Công giáo trước đại dịch virus corona

Phỏng vấn ĐTGM. Giuse Vũ Văn Thiên về thái độ người Công giáo trước đại dịch virus corona