Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Phim Tài Liệu: Cậu Giúp Lễ

Phim Tài Liệu: Cậu Giúp Lễ
do Nhóm học viên thuộc Ban truyền thông Gp. Hải Phòng thực hiện
(Giải nhất Khóa mục vụ Phim tài liệu Giáo tỉnh Hà Nội
tại Tòa Giám mục Hải Phòng, ngày 27-31/7/2015​)