Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo dân Vũ Hán lo âu: Hàng ngàn nhân viên y tế nhiễm virus vì kiệt sức. Số tử vong ngày càng cao

Giáo dân Vũ Hán lo âu: Hàng ngàn nhân viên y tế nhiễm virus vì kiệt sức. Số tử vong ngày càng cao